2016-04-23 14:17:55
{"the-thao":"Th\u1ec3 thao","tin-nong":"Tin N\u00f3ng","v-league":"V-League","viet-nam":"Vi\u1ec7t Nam"}
{"lich-thi-dau":"L\u1ecbch thi \u0111\u1ea5u","lich-thi-dau-v-league":"L\u1ecbch thi \u0111\u1ea5u V-League","ltd":"lt\u0111","v-league":"V-League","v-league-2016":"V-League 2016","vpf":"VPF"}

Lịch Thi Đấu – Kết Quả – Bảng Xếp Hạng V-League 2016 (lượt đi)

(BongDa.com.vn) – Lịch thi đấu V-League 2016 (lượt đi). Kết quả, Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật ngay khi trận đấu vừa kết thúc!

* Lưu ý:

– Lịch thi đấu V-League 2016 có thể thay đổi theo điều chỉnh của BTC.
– Lịch thi đấu V-League 2016 cập nhật liên tục.

Lịch thi đấu – Kết quả V-League 2016:

              

MT Giờ Ngày Chủ nhà Đội khách Trực tiếp
Vòng 1
1 16h00 20/02 FLC Thanh Hóa 3 – 0 Hà Nội T&T VTV6, BĐTV, VPF
2 17h00 20/02 SHB Đà Nẵng 2 – 1 Đồng Tháp VPF
3 17h00 20/02 Becamex Bình Dương 2 – 0 XSKT Cần Thơ BTV2, VTC3, VPF
4 16h00 21/02 Than Quảng Ninh 1 – 2 Sanna Khánh Hòa BVN VTC3, VPF
5 16h30 21/02 Long An 1 – 0 QNK Quảng Nam LA34, VPF
6 16h00 21/02 Sông Lam Nghệ An 0 – 2 Hải Phòng VTV6, VPF, NTV
7 17h00 21/02 Hà Nội 0 – 5 Hoàng Anh Gia Lai BĐTV, VPF
Vòng 2
69 17h00 18/05 QNK Quảng Nam ? – ? Becamex Bình Dương
70 17h30 27/02 Hà Nội T&T 0 – 1 Than Quảng Ninh VTC3, VPF, VOV2
8 17h00 27/02 Sanna Khánh Hòa BVN 0 – 2 FLC Thanh Hóa VTV6, VPF, BĐTV
9 17h00 27/02 XSKT Cần Thơ 2 – 0 Sông Lam Nghệ An THTPCT, VPF, NTV
10 16h30 28/02 Đồng Tháp 0 – 1 Hà Nội THĐT, VPF
11 17h00 28/02 Hải Phòng 5 – 0 Long An BĐTV, TTTTHD, VPF
12 17h00 28/02 Hoàng Anh Gia Lai 1 – 2 SHB Đà Nẵng VTV6, VPF, TTTV
Vòng 3
13 17h00 05/03 SHB Đà Nẵng 1 – 0 Sanna Khánh Hòa BVN VTV6, VPF, TTTV
14 16h00 05/03 Sông Lam Nghệ An 3 – 3 QNK Quảng Nam BĐTV, TTTTHD, VPF
15 17h00 05/03 Hải Phòng 1 – 0 XSKT Cần Thơ VTC3, VPF
16 16h00 06/03 FLC Thanh Hóa hoãn Đồng Tháp BĐTV, TTTTHD, VPF
17 16h30 06/03 Long An 1 – 1 Becamex Bình Dương
18 17h00 06/03 Hoàng Anh Gia Lai 0 – 0 Than Quảng Ninh VTV6, VPF, TTTV
19 17h30 06/03 Hà Nội T&T 1 – 1 Hà Nội TTTTHD, VPF
Vòng 4
20 17h00 10/03 Becamex Bình Dương 1 – 2 Sông Lam Nghệ An

VTV6, VPF, BĐTV,

BTV2, VOV2

21 17h00 12/03 Sanna Khánh Hòa BVN 1 – 0 Hà Nội T&T VPF
22 16h00 12/03 Than Quảng Ninh 2 – 4 FLC Thanh Hóa VTV6, VPF
23 17h00 12/03 QNK Quảng Nam 0 – 1 Hải Phòng BĐTV, TTTTHD, VPF
24 16h30 13/03 Đồng Tháp 2 – 1 Hoàng Anh Gia Lai VTC3, VPF, THĐT
25 17h00 13/03 XSKT Cần Thơ 2 – 1 Long An

BĐTV, TTTTHD,

VPF, VOV2

26 17h00 13/03 Hà Nội 3 – 0 SHB Đà Nẵng VTV6, VPF, TTTV
Vòng 5
27 17h00 10/04 Sanna Khánh Hòa BVN 2 – 0 Long An VPF
28 17h00 10/04 SHB Đà Nẵng 1 – 0 Than Quảng Ninh DRT2, VPF
29 16h00 10/04 Sông Lam Nghệ An 1 – 0 Sài Gòn BĐTV, VPF
30 16h30 10/04 QNK Quảng Nam 2 – 0 FLC Thanh Hóa QRT, VPF
31 17h00 10/04 XSKT Cần Thơ 4 – 1 Đồng Tháp THTPCT, VPF
32 17h00 10/04 Hải Phòng 4 – 2 Hoàng Anh Gia Lai VTC3, VPF, VOV2
33 17h30 10/04 Hà Nội T&T 1 – 2 Becamex Bình Dương VTV6, VPF, BTV2
Vòng 6
34 16h30 16/04 Long An 2 – 5 Hà Nội T&T BĐTV, VPF
35 17h00 15/04 Becamex Bình Dương 3 – 1 Sanna Khánh Hòa BVN VTV6, VPF, BTV2
36 16h30 16/04 Đồng Tháp 0 – 1 Hải Phòng THĐT, VPF
37 18h00 16/04 Than Quảng Ninh 3 – 1 Sông Lam Nghệ An

VTV6, VPF, VOV2,

JoyFM

38 17h00 17/04 FLC Thanh Hóa 3 – 1 SHB Đà Nẵng VTV6, VPF, JoyFM
39 17h00 17/04 Hoàng Anh Gia Lai 2 – 1 XSKT Cần Thơ
40 17h00 17/04 Sài Gòn 0 – 0 QNK Quảng Nam VTC3, VPF, VOV2
Vòng 7
41 17h00 23/04 XSKT Cần Thơ 5 – 2 FLC Thanh Hóa BĐTV, VPF, VOV2
42 16h30 23/04 QNK Quảng Nam 1 – 1 Sanna Khánh Hòa BVN
43 17h00 23/04 Hải Phòng 2 – 1 Than Quảng Ninh VTV6, VPF, JoyFM
44 16h30 24/04 Đồng Tháp ? – ? Hà Nội T&T THĐT, VPF, VOV2
45 17h00 24/04 Hoàng Anh Gia Lai ? – ? Sông Lam Nghệ An VTV6, VPF
46 17h00 24/04 Sài Gòn ? – ? Long An VTC3, VPF, JoyFM
47 17h00 25/04 SHB Đà Nẵng ? – ? Becamex Bình Dương VTV6, VPF, BTV2
Vòng 8
52 17h00 01/05 Sông Lam Nghệ An ? – ? Long An VTC3, VPF
53 17h00 01/05 XSKT Cần Thơ ? – ? QNK Quảng Nam THTPCT, VPF
54 17h00 01/05 FLC Thanh Hóa ? – ? Hoàng Anh Gia Lai VTV6, VPF
48 17h30 01/05 Hà Nội T&T ? – ? SHB Đà Nẵng

BĐTV, TTTTHD, VPF,

VOV2, JoyFM

49 17h00 30/04 Sanna Khánh Hòa BVN ? – ? Sài Gòn VOV2
50 17h00 30/04 Hải Phòng ? – ? Becamex Bình Dương

VTV6, VPF, BTV2,

JoyFM

51 18h00 30/04 Than Quảng Ninh ? – ? Đồng Tháp BĐTV, VPF
Vòng 9
55 16h30 07/05 Long An ? – ? Đồng Tháp VOV2
56 17h00 07/05 Sanna Khánh Hòa BVN ? – ? XSKT Cần Thơ
57 16h30 07/05 QNK Quảng Nam ? – ? SHB Đà Nẵng BĐTV, TTTTHD, VPF
58 18h00 07/05 Than Quảng Ninh ? – ? Sài Gòn VTV6, VPF, JoyFM
59 17h00 08/05 FLC Thanh Hóa ? – ? Sông Lam Nghệ An VTV6, VPF
60 17h00 08/05 Becamex Bình Dương ? – ? Hoàng Anh Gia Lai

BTV2, VPF, VTC3,

VOV2

61 17h30 08/05 Hà Nội T&T ? – ? Hải Phòng BĐTV, VPF, JoyFM
Vòng 10
62 16h30 13/05 Đồng Tháp ? – ? Becamex Bình Dương

THĐT, BTV2, VPF,

VTC3

63 16h30 13/05 QNK Quảng Nam ? – ? Than Quảng Ninh VTV6, VPF, VOV2
64 17h00 15/05 XSKT Cần Thơ ? – ? Hà Nội T&T BĐTV, TTTTHD, VPF
65 17h00 14/05 SHB Đà Nẵng ? – ? Sông Lam Nghệ An

VTV6, VPF, VOV2,

JoyFM

66 17h00 14/05 Hải Phòng ? – ? Sanna Khánh Hòa BVN BĐTV, VPF, JoyFM
67 17h00 15/05 Hoàng Anh Gia Lai ? – ? Long An VTV6, VPF, VOV2
68 17h00 13/05 Sài Gòn ? – ? FLC Thanh Hóa VTC3, VPF
Vòng 11
71 16h30 21/05 Long An ? – ? SHB Đà Nẵng VTV6, VPF, VOV2
72 17h00 21/05 Sanna Khánh Hòa BVN ? – ? Hoàng Anh Gia Lai JoyFM
73 17h00 22/05 Sông Lam Nghệ An ? – ? Đồng Tháp BĐTV, VPF
74 17h00 22/05 FLC Thanh Hóa ? – ? Hải Phòng VTV6, VPF, VOV2
75 17h00 22/05 Becamex Bình Dương ? – ? Sài Gòn BTV2, VPF
76 18h00 22/05 Than Quảng Ninh ? – ? XSKT Cần Thơ VTC3, VPF
77 17h30 22/05 Hà Nội T&T ? – ? QNK Quảng Nam

BĐTV, TTTTHD, VPF,

JoyFM

Vòng 12
78 17h00 19/06 Sanna Khánh Hòa BVN ? – ? Sông Lam Nghệ An
79 16h30 19/06 QNK Quảng Nam ? – ? Đồng Tháp
80 17h00 19/06 XSKT Cần Thơ ? – ? SHB Đà Nẵng TTTTHD, VPF
81 17h00 19/06 FLC Thanh Hóa ? – ? Long An VTC3, VPF
82 17h00 19/06 Hải Phòng ? – ? Sài Gòn
83 18h00 19/06 Than Quảng Ninh ? – ? Becamex Bình Dương BĐTV, VPF, VOV2
84 17h30 19/06 Hà Nội T&T ? – ? Hoàng Anh Gia Lai VTV6, VPF, JoyFM
Vòng 13
85 16h30 25/06 Đồng Tháp ? – ? Sanna Khánh Hòa BVN THĐT
86 16h30 25/06 Long An ? – ? Than Quảng Ninh
87 17h00 25/06 SHB Đà Nẵng ? – ? Hải Phòng TTTTHD, VPF
88 17h00 25/06 Becamex Bình Dương ? – ? FLC Thanh Hóa VTV6, VPF, BTV2
89 17h00 25/06 Sông Lam Nghệ An ? – ? Hà Nội T&T

VTC3, VPF, VOV2,

JoyFM

90 17h00 25/06 Hoàng Anh Gia Lai ? – ? QNK Quảng Nam
91 17h00 25/06 Sài Gòn ? – ? XSKT Cần Thơ BĐTV, VPF

Bảng xếp hạng V-League 2016:

VT Đội bóng Trận T H B BT BTSK BB HS TV Điểm
1 Hải Phòng 7 7 0 0 16 4 3 13 12 1 21
2 XSKT Cần Thơ 7 4 0 3 14 1 9 5 12 0 12
3 FLC Thanh Hóa 6 4 0 2 14 8 10 4 13 1 12
4 SHB Đà Nẵng 6 4 0 2 7 3 8 -1 7 1 12
5 Becamex Bình Dương 5 3 1 1 9 3 5 4 12 0 10
6 Sanna Khánh Hòa BVN 7 3 1 3 7 4 8 -1 16 0 10
7 Sài Gòn 6 2 2 2 5 2 7 -2 9 0 8
8 Hoàng Anh Gia Lai 6 2 1 3 11 8 9 2 5 0 7
9 Than Quảng Ninh 7 2 1 4 8 2 10 -2 17 0 7
10 Sông Lam Nghệ An 6 2 1 3 7 3 11 -4 10 1 7
11 QNK Quảng Nam 6 1 3 2 6 3 6 0 7 0 6
12 Hà Nội T&T 6 1 1 4 7 5 10 -3 14 1 4
13 Long An 6 1 1 4 5 1 15 -10 12 0 4
14 Đồng Tháp 5 1 0 4 4 2 9 -5 16 0 3

VT: Vị trí – Tr: Số trận – T: Trận thắng – H: Trận hòa – B: Trận thua – BT: Số bàn thắng

BTSK: Bàn thắng sân khách – BB: Số bàn thua – HS: Hiệu số – TV: Số thẻ vàng – TĐ: Số thẻ đỏ

Cập nhật đến 19:13 ngày 17/04/2016

* Trong bảng xếp hạng tạm thời này, với từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, BTC giải xếp hạng dựa theo kết quả thi đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự: Điểm – Hiệu số – Số bàn thắng- Số bàn thắng trên sân đối phương.

Thanh Lê

Bài viết mới nhất

1win Казино 1win Casino

Чтобы найти свежее, еще не заблокированное зеркало сайта БК 1 Вин, можно подписаться на гостиницу в социальной сети или мессенджере. К примеру, во ВКонтакте...

Pin Up Casino, Melhor Cassino De 2019 + 250 Rodadas Grátis

Além disso, terá a chance de realizar apostas online em esportes virtuais, caso não tenha tempo para assistir an um jogo inteiro. Outra ferramenta...

Puderviva Flat Sheet, Light Yellow, King

Make sure you use credit cards registered in your name as Kings Chance Casino doesn’t accept third-party payments. Also, you must play during your...

Free of charge Security Application For Your PC

Free reliability software can be a helpful asset, specifically if you have very little time to research the newest software....