Archivnummer: AMG_BILD_2015_00007

Archivnummer: SSPIP42232
Archivnummer: AMG_BILD_2015_00024